• Public Light
    Optimera Belysningen
  • Public Light
    Maximera energibesparingen
  • Public Light
    Minimera kostnaderna

För en energi- och belysningsinventering

Bättre ekonomi, lägre underhållskostnad och mindre miljöpåverkan
Förr var belysningslösningarna enklare då glödlampan och kvicksilverlampan täckte de flesta behov. Idag ställs det krav på låg energiförbrukning, liten miljöpåverkan och låga underhållskostnader.

Välkommen till oss på Public Light
Vi effektiviserar era belysningslösningar samtidigt som vi erbjuder ett av marknadens bästa belysningssortiment.

Public Light

Energi-/belysningsinventering

Vi utför en belysningsinventering på ort och ställe.
Public Light

Energiutredning

Med beräkningarna som grund gör vi en energiutredning. Vi rekommenderar nya, ersättande och energibesparande produkter.
Public Light

Energi-/belysningsberäkningar

Vi gör med utgångspunkt från inventeringen energi/belysningskalkyler.
Public Light

Livscykelanalys

Här ger vi Er alla fakta och återbetalningstider.
  • Public Light arbetar målinriktat med att tillsammans med kunden finna de bästa och mest anpassade lösningarna i varje projekt. Public Light effektiviserar era belysningslösningar samtidigt som vi erbjuder ett av marknadens bästa belysningssortiment.

Kostnadseffektiv och miljövänlig belysning

Vi utför belysningsinventeringen på ort och ställe, vi rekommenderar nya, ersättande och energibesparande produkter, vi räknar ut kostnadsbesparingen och anger återbetalningstiden i relation till investeringsbeloppet.

Optimera Belysningen

Genom belysningsoptimering skapas en bättre energieffektivisering, större brandsäkerhet och en bättre arbetsmiljö
– dessutom minskad påverkan på vår miljö.

Maximera energibesparingen

Ny teknik skapar oanade möjligheter att spara energi jämfört med traditionell belysningsteknik exempelvis högtrycksnatrium och metallhalogen
– dessutom minskad påverkan på vår miljö.

Minimera kostnaderna

Genom att modernisera det gamla belysningssystemet minskar energiförbruknings-, drifts- och underhållskostnaderna
– dessutom minskad påverkan på vår miljö.

Public Light - för en energi- och belysningsinventering! Kontakta oss